Renholdsoperatører skaper fellesskap og karrieremuligheter gjennom norskopplæring og fagbrev

Renholdsbransjen er en sektor som ofte blir undervurdert og misforstått. Men bak skurebøttene og moppene finnes en verdifull karrierevei som nå åpner seg for flere nyankomne nordmenn. Vi har snakket med Øystein og Ole, to dedikerte lærere ved AOF Vestlandet-Agder, som har gjort en fantastisk jobb med å undervise og motivere en gruppe engasjerte renholdsoperatører.

Øystein, med hele 40 års erfaring innen renholdsbransjen, har tatt på seg oppgaven med å undervise i faget. «Jeg er veldig opptatt av å lære videre den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom 40 år,» sier han entusiastisk. Selv om han ikke har formell lærerbakgrunn, har han funnet en måte å formidle sin kunnskap på som kursdeltakerne setter stor pris på.

Ole, med sin bakgrunn som cand.philol i engelsk og master i spesialpedagogikk, tar seg av de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og studieteknikk. «Vi har et veldig godt samarbeid der Øystein bidrar tungt inn mot faget, og jeg tar meg av det andre. Vi utfyller hverandre veldig godt,» forklarer Ole. Denne dynamiske lærerduoen har skapt en engasjerende og støttende læringsatmosfære for kursdeltakerne.

Kurset ble levert av AOF Vestlandet-Agder med midler gitt av Kompetanspluss fagopplæring.

Fra venstre: Øystein Mauritzen og Ole Lien

Det å være en del av dette kurset har gitt kursdeltakerne mer enn bare faglig utvikling. «Det er en veldig kjekk og internasjonal gjeng,» sier Øystein stolt. Til tross for språkutfordringer og ulike kulturelle bakgrunner, har de klart å skape et sterkt samhold. «Vi snakker om andre ting i pausene, utveksler råd og erfaringer, og får god sosial kontakt utenom kun faglige samtaler,» legger Ole til.

For mange av kursdeltakerne har dette kurset vært en nøkkel til en bedre fremtid. Å oppnå et fagbrev gir ikke bare økt mestringsfølelse, men også en høyere status i arbeidslivet. Samtidig lærer de seg bedre norsk, både skriftlig og muntlig, noe som bidrar til en mer vellykket integreringsprosess for dem selv og deres familier. «Vi får være med på starten av deres reise mot en lysere fremtid,» sier en stolt Øystein.

En viktig faktor for suksessen til dette kurset har vært den gode tiden og grundigheten i undervisningen. «Vi kan gå gjennom i utgangspunktet krevende moduler flere ganger, med forskjellige tilnærminger og oppgaver. De fleste kursdeltakerne vil etter hvert oppleve mestring og klarer til slutt å vise god forståelse av modulen» forklarer Ole. De har tatt seg tid til å tilpasse undervisningen til hver enkelt kursdeltakerne behov og nivå. «Vi kan ikke kjøre samme opplegg på alle sammen når noen har grunnskole og andre har høyere utdannelse,» påpeker Øystein.

Arbeidsgiverne har også en viktig rolle å spille i denne prosessen. Begge instruktørene er enige om at arbeidsgiverne bør være mer fleksible og støttende når det gjelder å tilrettelegge for studier. «Ved å bytte på vakter og gi mer tid mellom jobb og studier, kan arbeidsgiverne bidra til at kursdeltakerne lykkes,» sier de samstemt.

Dette kurset har ikke bare vært en suksess for kursdeltakerne, men også for AOF Vestlandet-Agder som kursarrangør. «Se hva vi får til,» sier Øystein stolt. Han er stolt over å kunne bidra til kompetanseheving og faglig utvikling hos voksne gjennom undervisningen hos AOF Vestlandet-Agder.

Avslutningsvis ønsker både Øystein og Ole å fremheve viktigheten av renholdsbransjen og gi den riktige anerkjennelsen den fortjener. «Vi sier ikke ‘vaskekoner’ og ‘barnehagetanter’ lenger. «Det er en annen ydmykhet i det i dag, og den skal de nye nordmennene få glede av,» sier Ole med overbevisning. Ved å gi renholdsoperatørene faglig kompetanse og økt status, bidrar de til integrering og en bedre fremtid for dem og deres familier.

Denne historien er et inspirerende eksempel på hvordan et utdanningsprogram kan åpne dører og gi håp for mennesker som står overfor språklige og kulturelle utfordringer. Øystein og Ole har vist vei med sin dedikasjon og kunnskap, og har hjulpet disse engasjerte renholdsoperatørene til å oppnå sine mål. La oss feire deres suksess og fortsette å støtte mangfoldet og integreringen i samfunnet vårt.