Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Bygg og anleggsteknikk

Teori til fagprøven innen bygg- og anleggsteknikk dekker en rekke fagområder innen bygg- og anleggsbransjen.

Tilbake til alle kurs og utdanninger

Bygg og anleggsteknikk dekker flere fagområder i videregående skole og fører til fullført teori innen en rekke fag. Du finner alle fagene på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Kjerneelementet bygg- og anleggsarbeid handler om byggkonstruksjon i prosessen fra planlegging og skissering til bygging, kvalitetssikring og vedlikehold av bygg- og anleggskonstruksjoner. Dette innebærer å bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser til eget arbeid og i kommunikasjon med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Videre handler det om ulike byggeskikker og byggetradisjoner og hvordan disse preger bygg- og anleggsarbeid. Kjerneelementet handler om å bruke fagspråk og kommunisere tydelig og det handler om teknologiutvikling gjennom bruk av verktøy til ulike formål.

Materialer og verktøy

Kjerneelementet materialer og verktøy handler om materialer og verktøys egenskaper og bruksområder og hvordan valg av verktøy og materialer påvirker klima, miljø og økonomi. Dette innebærer å vurdere valg av verktøy og materialer ut ifra arbeidsoppdragets rammer og formål. Kjerneelementet handler videre om å følge retningslinjer for kildesortering og forstå konsekvenser av feilhåndtering.

Forebygging av helseskader og ulykker

Kjerneelementet forebygging av helseskader og ulykker handler om helse, miljø og sikkerhet og hvordan dette ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver i faget. Det handler om å vurdere risiko knyttet til arbeid i bygg- og anleggsbransjen og å gjennomføre ulike tiltak som forebygger helseskader og ulykker. Dette innebærer å forstå og følge sikkerhetsanvisninger og regelverk ved bruk av verktøy, maskiner, kjemikalier og materialer og å bruke riktig verneutstyr. Videre handler dette om å følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen og å kvalitetssikre eget arbeid.

Kursoversikt