Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Teori til fagbrev

Med fagbrev sikrer du dokumentasjon på den kompetansen du har, noe som skaper trygghet både for deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver.

Tilbake til alle kurs og utdanninger

«Jeg fikk god rådgivning hos AOF Vestlandet – Agder, og tenkte at hvis jeg først skulle ta et fagbrev innenfor transport og logistikk, kunne jeg like gjerne ta to. Det har vært krevende, men også veldig lærerikt og kjekt.»

Rune Mikal Veim, fagbrev logistikkoperatør og yrkessjåf

Fordeler med å ta fagbrev:

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått fagbrevet ditt, er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, og du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Andre fordeler som kan følge et fagbrev er:

  • Styrke dine karrieremuligheter
  • Gir mulighet for større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver
  • Gjør deg til en mer attraktiv arbeidstaker for arbeidsgiver
  • Øker dine muligheter for avansement


Gjennomføring tilrettelagt for voksne

Som voksen kan du ta fagbrev uten å være lærling, og du trenger ikke å ta fellesfagene som norsk, matematikk, engelsk osv. for å ta fagbrev.
Du må kunne dokumentere 5 års relevant arbeidserfaring i faget i 100% stilling, ha gjennomført og bestått teoretisk eksamen. Arbeidserfaringen kan være «opptjent» gjennom 10 år i 50% stilling eller noe midt imellom dette.

Opplæringen er komprimert. Det vil si at vi målretter opplæringen mot faget og at det trengs færre timer for å komme i mål. Vi har troen på at du, men din livs- og arbeidserfaring, besitter så mye relevant kompetanse at du i lag med god kvalitet på undervisningen kommer i mål.

Opplæringen er på videregående skoles nivå og bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlige videregående skole, men er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Lærerne benytter ulike læringsstrategier og metoder, slik at man best mulig fremmer læring hos voksne.

På nettkursene benyttes Teams til lyd-bilde undervisning. Det er lett å bruke og alle som starter hos oss vil få all nødvendig hjelp fra vårt support team.

Du kan gjennomføre opplæringen og ta den teoretiske eksamen før all arbeidserfaring er opparbeidet. Når du kan dokumentere nok arbeidserfaring, kan du melde deg opp til praktisk fagprøve. Rekkefølgen spiller ingen rolle – hva passer best for deg her og nå?

Kursoversikt