Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Styrk din fremtid med en utdanning innen helse- eller oppvekstfag

Utvikle dine ferdigheter og sikre din rolle med våre fremtidsrettede kurs og utdanninger

Tilbake til alle kurs og utdanninger

I en verden hvor helse og oppvekst stadig vokser i betydning, forstår vi hos AOF Vestlandet-Agder viktigheten av at du som jobber innen helse- og oppvekstfeltet må kontinuerlig videreutvikle dine ferdigheter for å møte samfunnets behov.

Vår undervisning er moderne og fremtidsrettet, designet for å gi deg de beste forutsetningene for å lykkes i en raskt utviklende bransje. For å sikre at denne utviklingen skjer på en trygg og solid basis, står tradisjon og trygghet sentralt hos oss. Disse verdiene danner fundamentet for alt vi gjør, noe som sikrer en balanse mellom innovasjon og pålitelig praksis.

Bli med oss på reisen mot en tryggere helsefremtid. Registrer deg for kurs eller utdanning innen helse- eller oppvekstfag i dag!

Kurs- og utdanningsoversikt

Les mer

Les mer

Arbeid med de yngste barna (0 – 3 år) i barnehagen

Les mer

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn

Les mer

Arbeid med ungdom

Les mer

Barn med særskilte behov

Se 4 utdanninger

Demensomsorg

Les mer

Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi

Les mer

Ernæring i pleie og omsorgstjenester

Les mer

Helsearbeiderfaget Vg3

Se 5 kurs

Klinisk vurderingskompetanse

Se 7 utdanninger

Kreftomsorg og lindrende pleie

Les mer

Kroniske sykdommer

Les mer

Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemming

Les mer

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Les mer

Observasjon og stell av sår

Les mer

Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Les mer

Positiv atferdstøtte (PAS)

Se 4 utdanninger

Psykisk helsearbeid

Se 6 utdanninger

Traumer og traumehåndtering i helsesektoren

Se 3 utdanninger

Traumer og traumehåndtering i oppvekstsektoren

Se 1 utdanninger

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren

Les mer

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren

Se 3 utdanninger

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid

Les mer

Tverrfaglig palliativ omsorg

Les mer

Øk din kompetanse – styrk din fremtid

Med våre kurs og utdanninger i helsefag får du muligheten til å dykke dypere inn i tradisjonelle metoder samtidig som du oppdaterer deg på de nyeste teknikkene innen feltet. Vårt mål er å sikre at du føler deg trygg i din rolle – kunnskap gir trygghet, og trygghet er grunnlaget for alt vi gjør.

Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og utdanninger som dekker alt fra grunnleggende ferdigheter til spesialiserte felt. Våre kurs og utdanninger er designet for å passe inn i en travel hverdag, mange er tilgjengelig online, disse tilbys både på kveldstid og dagtid. Dette betyr at du kan forbedre dine ferdigheter uten å måtte endre din arbeidsplan betydelig.

Tradisjon møter fremtid

Hos AOF Vestlandet-Agder verdsetter vi de gode tradisjonene, men vi ser også fremover og anerkjenner at fremtidens utfordringer krever moderne løsninger. Våre opplæringsprogram reflekterer denne balansen, og sikrer at du er godt forberedt til å utføre din jobb.

Investering i din utdanning er en investering i din egen fremtid. Øk din kompetanse med oss og ta et skritt videre i din karriere innen helse- eller oppvekstfag. Med støtte fra AOF Vestlandet-Agder, er din vei til suksess sikret av både tradisjon og innovasjon.