Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

Utdanningen fokuserer på å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Brukerens rett til selvbestemmelse og medvirkning står helt sentralt i utdanningen.

Tilbake til Helse og oppvekst

Informasjon

Mange mennesker med utviklingshemming har et eller flere tilleggshandikap som til sammen stiller store krav til omsorgen. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får en stor breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i ulike situasjoner. Fagarbeideren skal stimulere brukeren til sysselsetting, trene på god egenomsorg og oppøving av sosiale relasjoner. Sentralt i utdanningen er å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Vi har fokus på at personer med utviklingshemming skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen. Brukerens egenomsorg og mestringsfølelse blir stående som sentrale og viktige begrep.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland og Agder.

Organisering av opplæring

– Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år

– Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned

– Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis

– Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»


Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Arbeidsplass kan for eksempel være barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.