Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

HMS i petroleumsvirksomhet

Fagskolemoduler innen HMS i petroleumsvirksomheten er for deg som ønsker mer innsikt i de komplekse problemstillingene som påvirker HMS i petroleumsvirksomheten.

fagskolemoduler innen HMS for petroleumssektoren
Tilbake til Økonomi og administrasjon

Informasjon

Innholdet i modulene er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer. Tilbudet er delt i tre moduler på 10 studiepoeng hver, hvor du vil få inngående kunnskap om de komplekse problemstillingene som påvirker HMS i petroleumsvirksomheten. Du vil kunne gjenkjenne utfordringer, sårbarhet og symptomer i petroleumsvirksomheter og få kunnskap om relevante regelverk og arbeidsmiljørisikoer. Du vil også kunne identifisere risikofaktorer og finne tiltak for disse.

Modul 1: HMS og kommunikasjon

Modul 2: Sikkert arbeid og risikostyring

Modul 3: Risiko i dagens petroleumsvirksomhet

Organisering av opplæring

– Modulene kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller som nettbasert. Velg ønsket lokasjon for modulen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.

– Det er utviklet tre moduler innenfor fagområdet, hver modul er på 10 studiepoeng og kan tas enkeltvis. Det anbefales å ta modulene i rekkefølge dersom studenten ønsker å ta flere enn en modul.

– Fullført modul gir 10 studiepoeng.

Modulen passer for

Fagskolemodulen HMS i petroleumsvirksomheten er for deg som har interesse for eller arbeidsoppgaver knyttet til HMS i din virksomhet.

Eksamen

Hver modul avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte modulplanen. 

Modulene kan også tas som kurs, da utgår eksamen og en vil ikke motta studiepoeng for fullført modul. Etter fullføring vil en da motta kursbevis.

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.