Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

Ønsker du å forbedre lederegenskapene dine, eller har du ambisjoner om å innta en rolle som leder? Med denne fagskoleutdanningen får du en dyp forståelse av bransjens kompleksitet samtidig som du utvikler de nødvendige ferdighetene for å effektivt mestre utfordringene som en leder møter.

Tilbake til Økonomi og administrasjon

Det er i dag et stort behov for økt lederkompetanse i overnattings- og serveringsbransjen. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å utføre administrative, ressursstyrings- og ledelsesoppgaver med høy fagligkompetanse. Ledelse er et sentralt emne og du skal etter endt utdanning kunne ta i bruk kompetansen din med en gang.

Informasjon

Studiet i Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen gir studentene en grundig forståelse av bransjen, med vekt på ledelse, gjestebehandling, markedsføring, økonomistyring og bærekraftig praksis. Denne utdanningen har som mål å forberede den enkelte til lederroller innen overnattings- og serveringsbransjen.

Organisering av opplæring

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. 

– Fullført utdanning gir 30 studiepoeng

Utdanningen passer for

Studiet inneholder grunnleggende kunnskap innen tre sentrale emner for ledelse i overnatting- og serveringsbransjen. Studiet vil passe for dem som allerede har noe arbeidserfaring i bransjen, men som ønsker mer innsikt og kunnskap eller sikter seg inn på en mellomlederrolle.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Utdanningstilbud

Ser du ikke utdanningen du ønsker å søke på?

Da er ikke utdanningen aktiv på ditt studiested akkurat nå.
Registrer deg på interesselisten og få beskjed når utdanningen settes opp nær deg.