Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger
Avfall og gjenvinning

Aktiv kundeveiledning for avfallsbransjen

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Ett yrkesrettet kurs er et steg videre på veien.

Jobber du innen avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor møter med kunder på avfallsstasjoner, på kjøreruter eller i telefon er en del av arbeidshverdagen? Ønsker du faglig påfyll? Hev din kompetanse innen det grønne skifte, sirkulærøkonomi, nedstrømsløsninger og kundeservice!
Kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinningsbransjen for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen. Det gjelder også for deg som er helt / delvis permittert eller arbeidsledig.

 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Forkunnskaper

Kurset har ingen krav til forkunnskaper, men du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon.

Innhold

Innholdet i kurset retter seg mot kursdeltakernes arbeidserfaring/arbeidsplass i møte med bruker av tjenestene som tilbys.

Temaer i kurset er:

  • Elementer fra «bransjekunnskap om avfalls- og gjenvinningsbransjen, avfallsressurser og innføring i sirkulærøkonomi»
  • Det grønne skiftet – endring av avfallsbransjen  ( fra mottaker til leverandør)
  • Grunnleggende kunnskap, kunnskap om fraksjoner og nedstrømsløsninger, sirkulærøkonomi
  • Kvalitetsgjenvinning
  • Representant for arbeidsgiver og bransjen ( også i trafikken), uniformering
  • Kundeservice – se kunden – møte kundens behov
  • Tilpasse informasjon til alle type kunde ( alle innbyggere)
  • Vanskelig kunder ( vold og trusler)

Kursdetaljer

Sted:
Live nettbasert
Søknadsfrist:
17.09.2024 08:00
Startdato:
10.09.2024 17:00
Timeantall:
30
Status:
Åpent for påmelding

Kontaktperson