Riktig kost til pasientene

Av: Ole Jørn Borum

Kokkene og de andre ansatte i seksjon for matforsyning i Helse Fonna sørger for at 500 pasienter får riktig kosthold hver eneste dag. Det stiller høye krav til kompetanse.

Det er store variasjoner i hva slags mat de forskjellige pasientene kan spise, forteller seksjonsleder for matforsyning, i Helse Fonna Olav Vikre. Han er ansvarlig for nesten 90 personer som til daglig jobber med meny, produksjonsplaner, varehåndtering, produksjon og distribusjon av mat på sykehusene, og ved de distriktspsykriatiske sentrene (DPS).

– Pasientene har mange ulike diagnoser og behov, og det krever stor variasjon i hva vi skal tilby, sier han.

Varierte team
Helse Fonna prioriterer å tilby næringsriktig kost til både pasienter og til gjestene i kantinene. Helseforetaket har ansatt kokker med fagbrev, både fra institusjon og hotell- og restaurantbransjen, samt andre matfaglige utdanninger.

– Totalt sett serverer vi nok mest vanlig mat, men Helse Fonna skal være en foregangsbedrift når det gjelder å ta kosthold seriøst. Derfor ønsker vi å holde et høyt kompetansenivå på næringsriktig kost, sier Vikre.

Fordyping i ernæring
Kamilla Syversen er kokk ved Haugesund Sykehus og en av syv Helse Fonna-ansatte som har påbegynt Fagskole Ernæring i Pleie- og omsorgstjenester hos AOF Fagskolen. Hun ser på videreutdanningen som en mulighet for faglig fordypning i ernæring.

– Jeg anbefaler kokker å ta denne videreutdanningen. Vi får viktig oppdatering på næringsstoff men jobber også med kommunikasjon, etikk og forholdet til pasienter og brukere, forteller hun.

Diskusjon og bevissthet
Olav Vikre bekrefter at kunnskapen om ernæring øker når kokkene får sett på problematikken utenfra. Det blir mer diskusjon og bevissthet rundt faget, mener han.

Det er viktig at kokkene i Helse Fonna forstår hvilken kost som er optimal for forskjellige diagnoser og sykdomsbilder. Slik kan de være gode fagarbeidere og ernæringsrådgivere for pleie- og behandlingspersonalet .

– Vi har pasienter med et bredt spekter av sykdommer og medisiner. Vi har skadde og nyopererte som ikke kan svelge vanlig mat. Alle skal ivaretas på best mulig måte, sier Kamilla.

Erstatter tidligere utdanningsløp
Utdanning i kostøkonomi som tidligere bidro med kompetanse innen spesialkost og ernæring i institusjoner, er nå nedlagt. AOF Fagskolen har tilpasset sin fagskole innen pleie- og omsorgstjenester til å dekke kompetansebehovet for fagarbeiderne i institusjoner som Helse Fonna.