Effektivisering og forbedring – nødvendig kompetanse

Fagskolerektor Margrete Meidel Ramsdal og senior kompetanserådgiver Inger Johanne Bligaard

AOF Vestlandet/AOF Fagskolen har fått godkjent et nytt fagskoletilbud, Effektiviserings- og forbedringsledelse – 60 studiepoeng.

Utdanningen er utarbeidet i nært samspill med lokalt næringsliv. Både Hydro aluminium Karmøy Metallverk og Aibel AS har vært involvert i utviklingen.

Utdanningen er utviklet for fagarbeidere og andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.
Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse. Utdanningen vektlegger tema innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. Dette er en nødvendig kompetanse i møte med utfordringer i forhold til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked.

Helse- og omsorgssektoren har stadig behov for ny og fremtidsrettet kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer. Vi er derfor glade for det nye fagskoletilbudet som vil gi både ansatte og kommune et viktig kompetanseløft.
Siv Anita Lilleskog, utviklings- og ressurssjef i Karmøy kommune

Utdanningen er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i henhold til Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.
Utdanningen starter i Haugesund 12. februar 2020 og vil også bli tilbudt i Stavanger. På sikt også i andre deler av Sør-Vestlandet. Utdanningen er offentlig finansiert. Interesserte kan allerede nå henvende seg til AOF Vestlandet/AOF Fagskolen.