Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

7,8 millioner til nyskapende kursutvikling


7, 8 millioner til nyskapende kursutvikling: Fra venstre: Elin Østensen Brekke, Hilde Haave Detz og Lina Frøland, teamet bak AOF Vestlandet-Agders innovative kursutvikling, som er klare for å møte kompetansebehovene i arbeidsmarkedet.

AOF Vestlandet-Agder har med glede mottatt en tildeling på nærmere 7,8 millioner kroner for utvikling og pilotering av fem innovative kurs- og utdanningsprogrammer. Disse programmene vil imøtekomme det prekære kompetansebehovet i norsk arbeidsliv og styrke arbeidskraften med både faglært og ufaglært bakgrunn.

Utvikling i samarbeid med bransjen

Gjennom et tett og godt samarbeid med relevante bransjeaktører, har AOF Vestlandet-Agder’s utviklingsavdeling lykkes i å sikre finansiering for alle fem innsendte forslag i tre forskjellige Bransjeprogrammer. Med denne tildelingen vil vi kunne tilby spisset opplæring rettet mot sektorer som avfall og gjenvinning, industri og bygg, samt informasjonssikkerhet og IKT.

Digitale tilbud klar våren 2025

Disse digitale tilbudene er planlagt å være markedsklare våren 2025:

  • HMS-ledelse rettet mot avfalls- og gjenvinningsbransjen
  • Prosjekt- og anleggsledelse for samme sektor
  • Operativ ledelse på arbeidsplassen rettet spesielt mot byggenæringen
  • Kurs i Cloud Computing for IT-sektoren
  • Ytterligere kurs i prosjekt- og anleggsledelse for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Arbeidet starter tidlig høst 2024, og målet er å lansere kursene digitalt, slik at tilgjengeligheten maksimeres for alle interesserte deltakere.

Dekker etterspurt kompetanse

Vår utviklingsavdeling, ledet av Inger Johanne Bligaard sammen med rådgiverne Hilde Haave Detz og Elin Østensen Brekke, samt koordinator Lina Frøland, har nøye kartlagt behovene i de relevante bransjene. Ved å følge opp disse behovene med målrettede kurs, legger vi grunnlaget for betydelig kompetansehevning i tråd med arbeidsgivernes ønsker og samfunnets behov.

Inger Johanne Bligaard, leder for strategi og innovasjon.

Inger Johanne Bligaard

– Denne tildelingen representerer et viktig skritt for AOF Vestlandet-Agder i vår bestrebelse på å være en nøkkelspiller i utviklingen av fremtidens arbeidskraft. Vi ser frem til å lansere disse kursene som et direkte svar på arbeidslivets krav til kompetanse.

Vi i AOF Vestlandet-Agder er entusiastiske og stolte over å kunne være med å forme et mer dyktig og tilpasset arbeidsmarked for fremtiden.

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg!

Relaterte artikler

Artikkel
Nyhet

Et inspirerende opphold i Brussel

Forrige uke samlet vi, Adeleine, Hanna og Helene, oss på Elzenhof Elsene i Brussel, sammen med en flott gruppe kvinner fra hele Europa, for å delta i Erasmus+-programmet «Å skape og opprettholde trygge rom i voksenopplæring.» Gjennom uken utforsket vi det komplekse konseptet av trygge rom og hvordan dette påvirker voksenopplæringen.

7, 8 millioner til nyskapende kursutvikling: Fra venstre: Elin Østensen Brekke, Hilde Haave Detz og Lina Frøland, teamet bak AOF Vestlandet-Agders innovative kursutvikling, som er klare for å møte kompetansebehovene i arbeidsmarkedet.
Artikkel
Nyhet

7,8 millioner til nyskapende kursutvikling

AOF Vestlandet-Agder har med glede mottatt en tildeling på nærmere 7,8 millioner kroner for utvikling og pilotering av fem innovative kurs- og utdanningsprogrammer. Disse programmene vil imøtekomme det prekære kompetansebehovet i norsk arbeidsliv og styrke arbeidskraften med både faglært og ufaglært bakgrunn.

Artikkel
Bedrift

Hvorfor to fagbrev er viktigere enn noensinne

Tilstedeværelsen av dyktige og kompetente ansatte er avgjørende for suksessen til enhver bransje. I byggebransjen er dette særlig viktig, ettersom kvaliteten på arbeidet som utføres har direkte innvirkning på både sikkerheten til mennesker og kvaliteten på bygninger og infrastruktur. For å sikre at byggeprosjekter leveres på en pålitelig og profesjonell måte, er det stadig mer anerkjent hvor viktig det er at ansatte innehar to fagbrev.