Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang


Flere tar fagutdanning

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder.  

For oss i AOF Vestlandet – Agder er det viktig å støtte og oppmuntre voksne som ønsker å bygge på sin kompetanse. Derfor tilrettelegger vi våre tilbud og tilbyr fleksible løsninger for kursdeltakere som trenger å styrke sin kompetanse for det fremtidige arbeidsmarkedet. 

1.467 deltakere – 89 klasser

I fjor økte antall deltakere på våre “teori til fagbrevkurs” betydelig sammenlignet med tidligere år. Hele 1.467 kursdeltakere, fordelt på 89 klasser var engasjert i teoritilbudet. Denne økningen er svært positiv og viser at det er et stadig økende engasjement blant voksne for å oppnå fag- eller svennebrev. Det indikerer også at de ulike tiltakene og satsningene rettet mot å tilby disse kursene til voksne begynner å gi resultater.

Det er flere faktorer som kan ha bidratt til denne trenden. Økt tilgang til utdanningsmuligheter, bedre tilrettelegging av kursene, samt en økende bevissthet rundt verdien av faglig kompetanse, er blant de viktigste bidragsyterne.  

Totalt ble det gjennomført 368 klasser med totalt 6.473 deltakere på våre kurstilbud som inkluderer både norskkurs, bedriftsinterne kurs, teori til fagbrev kurs og andre kompetansehevende kurs fordelt på våre områder Rogaland, Vestland og Agder.

– Vi har hatt en veldig god oppgang på aktivitet i 2023 målt opp mot 2022, sier avdelingsleder for kurs og kompetanse, Inger Johanne Bligaard.

Relaterte artikler

Flere tar fagutdanning
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder. 

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Vi introduserer fagskoleutdanningen «System og analyse». Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.

Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen – en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.