Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Nye fagskolemoduler innen HMS for petroleumssektoren


fagskolemoduler innen HMS for petroleumssektoren

Vi introduserer nye fagskolemoduler innen «HMS for petroleumssektoren» – en spisset utdanning med fokus på helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren. Dette er etterspurt kompetanse som er utviklet i samarbeid med industrien. 

Avdekket behov i industrien

Petroleumsnæringen har de siste årene gjennomgått en rekke strukturelle endringer og effektiviseringsprosesser. I Petroleumstilsynets hovedrapport er det blitt avdekket behov for ny og oppdatert kompetanse innen HMS-området med fokus på petroleumssektoren. AOF Vestlandet-Agder har i samarbeid med industrien utviklet tre nye fagskolemoduler med faglig innhold rettet mot HMS i petroleumssektoren, som vil svare på det avdekkede kompetansebehovet. 

HMS for petroleumssektoren – 3×10 studiepoeng  

«HMS for petroleumssektoren» består av tre avsluttende moduler, slik at du har fleksibilitet til å velge å ta én, to eller alle tre modulene på 10 studiepoeng hver. Modulene skal gi ny og oppdatert kompetanse innen HMS rettet mot petroleumssektoren, basert på Petroleumstilsynets funn og resultater presentert i hovedrapporten «Endrede rammebetingelser og konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten». 

Hvem er utdanningen for? 

Utdanningen passer for ansatte i petroleumsvirksomheter med fagbrev eller generell studiekompetanse. Også ansatte med lang arbeidserfaring fra ett eller flere yrker knyttet til sektoren, som sveiser, industrimekaniker, industrirørlegger, platearbeider, boredekkoperatør, kjemiprosessoperatør, logistikkoperatør og lignende, vil finne utdanningen relevant. 

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg! 

Relaterte artikler

Flere tar fagutdanning
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder. 

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Vi introduserer fagskoleutdanningen «System og analyse». Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.

Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen – en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.