Hovedkontor Haugesund
Haraldsgata 190 5525 Haugesund
Avdelingskontor Bergen
Bredalsmarken 15 5006 Bergen
Avdelingskontor Kristiansand
Kjøita 21 4630 Kristiansand S
Avdelingskontor Stavanger
Richard Johnsens gate 4 4021 Stavanger

Skreddersydd utdanning for fagarbeidere i lederroller


Praktisk ledelse – en skreddersydd utdanning for fagarbeidere i lederroller

Vi introduserer fagskoleutdanningen, «Praktisk ledelse» – en utdanning for fagarbeidere i lederroller på mellomledernivå og i andre lederroller for å få enda bedre kompetanse til å lede mennesker og oppnå gode resultater. Dette er etterspurt kompetanse i næringslivet.

Utviklet basert på næringslivets behov

AOF Vestlandet-Agder er alltid lydhøre overfor næringslivet og deres behov for kompetanse. Signalene i offentlig og privat næringsliv er at det er mangel på personell med riktig kompetanse i markedet. Dette fører til at nivået i virksomhetene forskyves oppover, og at man derfor har fagarbeidere som får økt ansvar og som inntar nye roller på mellomledernivå. Med de nye arbeidsoppgavene og ansvaret som følger med den nye rollen, vil det være nødvendig med utdanning som gir kompetansen som kreves i lederroller.

Praktisk ledelse – 90 stp.

«Praktisk ledelse» gir 90 studiepoeng og er et etterspurt fagskoletilbud innen ledelse som arbeidslivet lokalt og regionalt har behov for. Dette er en relevant videreutdanning for faglærte med lederansvar, også innen prosjektledelse og personalledelse. Utdanningen sikter til å gi kompetanse innen ledelse på et mellomledernivå.

Ettersom nivået i bedriftene ofte forskyves oppover, vil utdanningen inneholde metoder og konkrete verktøy for å håndtere overgangen fra kollega til leder, samt omfattende kunnskap innen personalledelse med vekt på relasjonsbygging og gjensidig tillit. Utdanningen vil også gi kunnskap om HMS, økonomistyring og kompetanse til å forstå selve bedriften – dens mål og verdier.

Hvem er utdanningen for?

Utdanningen er utviklet for fagarbeidere fra offentlige og private virksomheter som ønsker en videreutdanning innen ledelse, for å fornye og supplere sin kompetanse innen sitt arbeids- og ansvarsområde som ledere. Til dette trengs nye verktøy for å håndtere de nye utfordringene. Derfor utvikler vi en formell fagskoleutdanning for disse fagarbeiderne som er i forskjellige lederroller, ettersom de tilgjengelige ledelsesutdanningene typisk er på bachelor- og masternivå.

Utdanningen skal trygge fagarbeidere som allerede besitter stillinger med ansvar for arbeidsoppgaver de ikke har formell kompetanse på og gi god kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Meld deg på vår interesseliste nå for å få beskjed når utdanningen settes opp nær deg!

Relaterte artikler

Flere tar fagutdanning
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Flere tar fagutdanning: – En veldig god oppgang

I løpet av 2023 oppnådde 30.200 personer fag- eller svennebrev. Det er 1.200 flere enn året før, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Samme år tok 1.467 kursdeltakere teori til fagbrevkurs hos AOF Vestlandet – Agder. 

Artikkel
Fagskole
Nyhet

Fagskoleutdanning i system og analyse for fagarbeidere

Vi introduserer fagskoleutdanningen «System og analyse». Denne utdanningen er skreddersydd for å møte en stadig økende etterspørselen fra både næringslivet og offentlig sektor. Gjennom utdanningen får du nødvendig kompetanse til å navigere og analysere store mengder data.

Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen – en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.
Artikkel
Fagskole
Nyhet

Ledelse i overnattings- og serveringsbransjen

Vi introduserer fagskoleutdanningen “Ledelse for overnattings- og serveringsbransjen”, en etterspurt utdanning som vil dekke behovet for lederkompetanse i bransjen.